Skip to content

Projecten

Een handgreep uit een aantal projecten.

– Energiedak

Het Energiedak is een project van Koppert Cress waarmee in de zomer warmte wordt geoogst op het dak van het bedrijfspand. Hiermee wordt in de winter de kas verwarmd. Om extra warmtecapaciteit te creëren in haar WKO installatie heeft Koppert Cress besloten het bedrijfsdak vol te leggen met zonnecollectoren. Hiermee kan het water waarmee de kas gekoeld is, fors extra worden naverwarmd alvorens in de bronnen te worden geïnjecteerd. Speciaal voor deze toepassing en schaalgrootte is een uniek systeem van zonnecollectoren ontwikkeld. Als de uitvoerende partij waren wij verantwoordelijk voor de complete uitvoering van deze toepassing. In het ontwikkelingstraject van Bart van Meurs zijn wij als sparring-partner betrokken bij het project. Waarna we van zijn idee werkelijkheid hebben gemaakt. Sinds medio 2017 levert het systeem Koppert Cress tot meer dan een megawatt aan extra thermisch vermogen.

Project: Energiedak
Klant: Koppert Cress
Partner: Bart van Meurs
Periode: 2015 - heden
Rol: Sparringspartner - uitvoering
Project: Energiedak
Klant: Koppert Cress
Partner: Bart van Meurs
Periode: 2015 - heden
Rol: Sparringspartner - uitvoering

– Renovatie loods

In opdracht van Sango Seeds heeft Hans Bransen Tuinbouwprojecten & Adviezen een oude schuur gerenoveerd tot een volwaardige zaadloods. Hieronder een opsomming van werkzaamheden die door ons zijn uitgevoerd:
– Detail tekeningen in 2D en 3D om de klant een idee te geven hoe het eruit komt te zien. Het voordeel van een 3D tekening is om het geheel te kunnen visualiseren, uit de praktijk blijkt vaak dat de klant bepaalde facetten anders ziet dan vooraf besproken. Zo minimaliseren we dat er achteraf veranderingen plaats moeten vinden, wat tijd, frustratie, en geld scheelt.
– Het monteren van sandwich wanden om koelcel compartimenten te creëren.
– Het monteren van een vluchtdeur t.b.v. veiligheid en regelgeving.
– Het monteren van een entresolvloer voor het bouwen van inpandige kantoren en een sanitaire groep.
– Montage van een nieuwe ombouw t.b.v. de meterkast.
– Het fabriceren van een werkbank voorzien van een voedselveilig werkblad.
– Rondom de loods hebben we een grindkoffer gerealiseerd, welke dient als hemelwater opvang. Tevens zorgt deze grindkoffer ervoor dat muizen de loods niet kunnen bereiken.
– Het monteren van aanrijdbeveiliging.
– De afwerking van kieren en ruimtes, zodanig dat er geen ongedierte meer binnen kan komen.
– Loodgieters werk.

Project: Renovatie loods tot zaadbedrijf
Klant: Sango Seeds BV
Partners: Baatje Grondverzet - Niels Bransen Projecten - Puister Loodgieters
Periode: kwartaal 4 2017
Rol: advies - ontwerp - projectleider - uitvoering
Project: Renovatie loods tot zaadbedrijf
Klant: Sango Seeds BV
Partners: Baatje Grondverzet - Niels Bransen Advies & Projecten -
Puister Loodgieters
Periode: Kwartaal 4 2017
Rol: Advies - Ontwerp - Projectleider - Uitvoering

– Kemeling

Geluid reducerende oplossing Kemeling Kunststoffen

Kemeling kunststoffen is verhuist naar een nieuwe locatie. Een nadeel van deze locatie dat het een grote hoge fabriekshal is die fungeert als klank kast wanneer hier de productie zal gaan plaats vinden. Samen zijn we tot het idee gekomen dat er 2 scheidingswanden in de fabriekshal moest komen, uitgevoerd met akoestische sandwichpanelen. Na de juiste leverancier te hebben gevonden, hebben we verschillende opties aangeboden en zijn we tot overeenstemming gekomen. In samenspraak met derden die verantwoordelijk waren voor de constructie van de bovenloop kranen, hebben we de akoestische sandwichpanelen verwerkt in de constructie hiervan.

Een aantal machines van Kemeling kunststoffen zijn aangesloten op een afzuigsysteem die restmateriaal dat vrijkomt bij het verwerken van de kunststoffen afzuigt. Deze installatie produceert behoorlijk wat lawaai. Hiervoor hebben we met dezelfde materialen als de scheidingswanden een machinekamer gerealiseerd voorzien van een akoestisch luchtrooster. Gedurende de verhuizing, hebben wij ondersteuning geleverd met sloop, de-montage en montage werkzaamheden. Onze planning en werkzaamheden verliepen in overleg met Baremans Consultancy om de strakke tijdsplanning te handhaven. D.m.v. deze nauwe samenwerking met één aanspreekpunt werd de bedrijfsvoering van Kemeling kunststoffen zo min mogelijk verstoord.

Project: Geluid reducerende oplossing
Klant: Kemeling kunststoffen
Partners: Baremans Consultancy
Periode: februari - maart 2018
Rol: werkvoorbereiding - uitvoering
Project: Geluid reducerende oplossing
Klant: Kemeling kunststoffen
Partners: Baremans Consultancy
Periode: februari - maart 2018
Rol: werkvoorbereiding - uitvoering

– Aanleg parkeerterrein

Wegens een tekort aan parkeer gelegenheid hebben wij in opdracht van Koppert Cress een parkeerterrein aangelegd d.m.v. stelconplaten. Een bijkomend voordeel van het gebruik van stelconplaten is dat men snel aanpassingen kan uitvoeren indien dit nodig is. Hiernaast kunnen de stelconplaten snel verwijderd of juist uitgebreid worden.

Van het vervaardigen van een inrit, het monteren van een schuifpoort, uitzetten van het land, drainage, grondwerk, storten van repak, leggen van wegen folie, storten van zand, het leggen van een betonnen afwateringsgoot, het leggen van stelconplaten, het ingraven van een drainageput en het leidingwerk hiervan hebben wij van deze locatie een parkeerterrein gemaakt.

Project: Aanleg parkeerterrein
Klant: Koppert Cress
Partners: Baatje Grondverzet BV
Periode: kwartaal 4, 2017
Rol: advies - projectleider - uitvoering
Project: Aanleg parkeerterrein
Klant: Koppert Cress
Partners: Baatje Grondverzet BV
Periode: kwartaal 4, 2017
Rol: advies - projectleider - uitvoering

– Renovatie Kas interieur

Geregeld krijgen we de vraag hoe een kas (bijv. ingericht voor tomaten teelt) te renoveren tot een kas die ingericht moet worden voor een andere teelt. In dit geval gaat het om een multifunctionele afdeling voor de R&D afdeling van Koppert Cress B.V. Vooraf gaan we met de klant om de tafel om de eisen en wensen te bespreken d.m.v. het programma van eisen. Gezien het feit dat deze afdeling een multifunctioneel geheel moest worden, lagen de waarden van de eisen en wensen wat verder uit elkaar. Dit betekende voor ons dat de afdeling zo dynamisch mogelijk ingedeeld moest worden. Aan de hand van de definitieve detail tekeningen hebben we een begroting en de planning gemaakt voor de gestelde deadline van de klant. We zijn begonnen met het desinfecteren en schoonmaken van de kas, waarna we een nieuwe teeltvloer hebben gerealiseerd om te voldoen aan de re-circulatiewet. Verder hebben we de scherminstallaties, luchtmechaniek, waterinstallatie, verwarmingsinstallatie, krachtstroom installatie, belichtingsinstallatie, klimaatregeling en het gehele kasinterieur vervangen en gerenoveerd. Doormiddel van een opleveringsronde met de klant, zorgen we voor een goede afhandeling van het project.

Project: Renovatie Kas interieur
Klant: Koppert Cress
Partners: Houdijk den Boer - Agro Active - Koudijs montage - Bart van Meurs
Periode: oktober - december, 2017.
Rol: projectleider - uitvoering
Project: Renovatie Kas interieur
Klant: Koppert Cress
Partners: Houdijk den Boer - Agro Active - Koudijs montage - Bart van Meurs
Periode: oktober - december, 2017.
Rol: projectleider - uitvoering
Hans Bransen Logo